KIKÖTŐHELY

bérlés

Foglalja le kikötőhelyét a Balaton egyik legexkluzívabb kikötőjében!

Részletek

Általános Szerződési Feltételek

Kenese Marina-Port Zrt. Hajóhely Bérleti Szerződés

1.      Bérbeadó szolgáltatásai melyeket a bérleti díj tartalmaz:

1.1.   Vízen éves kikötőhely biztosítása, partfal mellett merőleges beállással, farcölöppel,

  • vagy versenyhajó parton tárolása, versenyekhez ki-be daruzással térítés ellenében
  • vagy yolle parton tárolása sólya használattal.

1.2.   Télen a hajó körüli vízfelület jégtelenítése, Bérlő hajójára szerelt vízforgató szivattyúval.

1.3.   A hajótulajdonos bérlő ill. családtagjai jogosultak egy klubkártya egy társkártya és kettő kölyökkártya (18 év alatt) használatára.

  • egy személygépkocsi parkoltatható,
  • a hajótulajdonos, családtagjai és társaságában lévő vendégei belépése biztosítható a kikötő területére,
  • két felnőtt és gyermekeik részére az uszoda, szauna, strand és konditerem igénybe vehető a nyitvatartási idő alatt.
  • a klubkártya, társkártya, ill.  kölyökkártya személyre szóló, csak a tulajdonosa használhatja. A kártyákkal történő visszaélés esetén, a bérlő jogosult a szerződést felmodani.  Az elvesztett kártya pótlása 5.000.- Ft.

1.4.   A kikötőhelyen vízvételi, villanycsatlakozási (220 V,6 A) és TV antenna csatlakozási hely biztosítása.

1.5.   Társalgó, WC fürdő helyiség, camping konyha, szabadtéri sütőhely, strand, gyermekjátszótér, valamint tisztántartott kultúrált környezet biztosítása.

1.6.   Az egész létesítmény folyamatos kamerás megfigyelése.

 

  1. 2.       Bérbeadó egyéb szolgáltatásai melyek árjegyzék szerint vehetők igénybe:

2.1.     Szerződött partnerünk igény szerint további klubkártyát vásárolhat, melynek használójáért a bérlő teljes felelősséget vállal.

2.2.     Hotel, rendezvénytermek, teniszpálya, szolárium, éttermek, hajósbolt, élelmiszerüzlet, üzemanyagkút, stb.

2.3.     Hajó karbantartási munkákat, munkavégzéshez hajó ki-be daruzását vállalja Bérbeadó.

2.4.     Hajónak télen, parton tárolását kapacitás lehetőségéig vállalja Bérbeadó, melynek díja az éves bérleti díj 20%-a.

2.5.     Ha Bérlő hajóján, az akkumulátortöltésen felüli villanyáramot kíván felhasználni, /villanyfűtés, klímaberendezés/ azt bejelenteni köteles. Ez esetben árammérőt kell beszerelni a hajóhoz, és a fogyasztott energiát fizetni kell.

 

3. A hajó kikötési és tárolási helyét, felek közös megegyezéssel határozzák meg. Bérbeadó jogosult a kikötőhelyet munkavégzés, vagy rendezvény esetén ideiglenesen megváltoztatni, és a hajót átállítani. Bérbeadó joga az üresen hagyott kikötőhely hasznosítása, nem sértve ezzel Bérlőnek a rendeltetésszerű használathoz való jogát.

 4.A létesítmény zárt, kamerával megfigyelt terület. A Bérbeadó felelőssége nem terjed ki a gépkocsiban és a hajóban tartott ingóságokban és készpénzben bekövetkezett károkra, illetve az elháríthatatlan természeti csapás következtében fellépő károsodásra, és harmadik személy által okozott károkra. Mentesül a Bérbeadó a felelőssége alól, ha a káresemény a Bérlő szándékos, vagy gondatlan viselkedéséből adódik, illetve ha a Bérlő a jelen szerződést megsértve okoz káreseményt. Harmadik személy károkozása esetén kártérítési igényét a Bérlő maga érvényesíti. A Bérlő, vendégeiért felelősséggel tartozik.

5. Bérlőnek a hajójára érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, melyre vonatkozóan jelen szerződés aláírásával nyilatkozik.

6. Bérlő a kikötő területén üzleti tevékenységet nem folytathat, kikötött hajón reklámot nem helyezhet el. Ilyen szándék esetén külön megállapodás kezdeményezhető Bérbeadóval.

7. Bérlő megrendelésére idegen vállalkozó csak akkor dolgozhat a kikötő területén, ha előtte Bérbeadó a munkavégzéshez hozzájárult, és a vállalkozó rendelkezik a hajótulajdonos írásos, meghatalmazásával, hogy a hajóján dolgozhat.

8. Bérlő bérleményét albérletbe nem adhatja.

9. Bérlő a bérleti jogviszony időtartama alatt jogosult bérleti jogát a Bérbeadó előzetes engedélyével más, harmadik személyre átruházni, illetve a törvényes öröklés általános szabálya szerint a bérleti jog örökölhető, amennyiben a harmadik személy ill. az örökös a jelen szerződésben részletezett kötelezettségeket vállalja. Ha a bérlő nem természetes személy (gazdasági társaság, egyéb gazdálkodó szervezet, stb.),úgy a bérlő szerződéskori hatályos alapító okirata vagy társasági szerződése szerinti tagi tulajdonosi kör vagy társasági vagyon megváltozását a bérlő köteles a bérbeadónak a változások megtörténtét követő 8 napon belül megfelelő okiratok csatolásával bejelenteni. Ez az eset a megkötött hajóhely bérleti szerződés tekintetében bérleti jog átruházásának minősül, mely  esetben bérbeadó az iratok kézhezvételét követő 30 napon belül jogosult a bérleti jog átruházására vonatkozó szabályok szerint eljárni. Bérbeadónak a bérleti jog átruházásakor előbérleti joga áll fenn, illetve jogosult a bérleti szerződést felmondani. Ha a Bérbeadó előbérleti jogával él, vagy a bérleti szerződést felmondja, és a bérleti jog átruházásához illetve átszállásához nem járul hozzá, úgy a 21. pontban írtaknak figyelembevételével a bérleti szerződés szerinti még hátralévő bérleti díjat köteles a Bérlőnek megtéríteni.                                                                      

10. Bérlőnek a bérleti szerződés meghosszabbítására a következő időszakra meghirdetett áron, az addig bérelt kikötőhelyre elő bérleti joga van. A folyamatosság csak akkor biztosított, ha az új szerződést Bérlő a régi szerződés lejárta előtt 30 nappal megköti és a bérleti díjat, kifizeti. Amennyiben a kikötőhely átépítésre kerűl az elő bérleti jog megszűnik.

11. A bérleti díj üdülőhelyi díjat nem tartalmaz.

12. Bérlő kötelessége a Hajózási Szabályzat, a Kikötőrend és a Biztonsági Szabályzat betartása.

13. Bérlő köteles hajóját biztonságosan, megfelelő kötelekkel rögzíteni. A kikötőkötél gumi vagy acélrugó közbeiktatásával alkalmazható a dinamikus hatások csökkentésére. A hajó part felöl nézve bal oldalán, megfelelő számú ütköző puffert kell elhelyezni.

14. A kikötő eszközein, létesítményein semmilyen beavatkozás nem végezhető. A faszerkezetbe szögelni, csavarozni (lábtörlő, cölöpütköző) tilos.

15. Csak szabványos, megfelelő érintésvédelemmel ellátott csatlakozó kábel használható.

16. Általában mindig, de 22 és 8 óra között fokozottan kerülni kell minden csendháborítást.

17. A kikötőmedencébe szennyvíz, szemét, olajos víz nem üríthető. Hajójavítási munka csak korlátozott körben, úgy végezhető, hogy az a környezetet nem szennyezi.

18. A kikötő területére kutya csak pórázon vezetve a többi vendég zavarása és veszélyeztetése nélkül hozható be.

19. A kikötő egész területén horgászni tilos.

20. A szálloda, strand területére kerékpárt ill. háziállatot bevinni nem megengedett.

21. Felek 15 napra felmondhatják a bérleti szerződést a másik félnek a jelen szerződés megszegése esetén. A felmondás alkalmával a Bérbeadó vétlensége esetén a bérleti díj nem kerül visszafizetésre, a Bérlő vétlensége esetén az időarányos díj visszajár a Bérlőnek. Felmondási okként nem szolgálhat, és a szerződést nem szünteti meg, ha a Balaton vízszintje a Bérbeadónak fel nem róható mértékben csökken. A Bérbeadó jogosult a hajót visszatartani, amennyiben a Bérlőnek elmaradt bérleti díj tartozása van.

22. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog és elsősorban a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Felek, jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket békés úton rendezik, per esetére a Veszprémi Járás Bíróság – hatáskör hiányában a Veszprémi Törvényszék- kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

Kártyahasználat  szabályai

A Kenese Marina-Port Zrt. által üzemeltetett kikötő és szálloda területén a kártyahasználatra az alábbi szabályok vonatkoznak:

Kártyarendszerünket elsősorban hajótulajdonosoknak ill. családtagjaiknak alakítottuk ki, így háromféle kártyát különböztetünk meg: klubkártya, társkártya és kölyökkártya.

Minden kártya (karkötő, kulcstartó) névre szóló és kizárólag az arra jogosult klubtag használhatja, nem adható kölcsön. Minden hajótulajdonos igényelhet egy klubkártyát, egy társkártyát ill. közvetlen családtagjainak további két kártyát, a nevek és születési dátumok megadásával.  Természetesen a klubtagok kiséretében a vendégeik bármikor bejöhetnek a kikötő és szálloda területére, vendégkártya vagy napijegy nélkül is, amennyiben nem akarják igénybe venni az alábbi szolgáltatásokat.

Parkolás:

A klubkártya 1db személygépkocsi parkolására ad lehetőséget, a kikötő bejáratánál lévő automata sorompó használatával, a nap 24 órájában. További éves parkolókártya vásárolható a kikötő irodában.  Lehetőség van eseti parkolásra is, amit óraelszámolás alapján távozáskor a sorompónál lévő portán kell fizetni.

A személyi bejáró minden kártyával használható.

Fizetés a kártyával:

A kártyákra előzőleg feltöltött egyenleg terhére kedvezményesen lehet vásárolni a kikötő és szálloda vendéglátó helyein ill. az élelmiszer- és hajósboltban. A kártyák egyenlege összerendelhető, tehát a társ- és a kölyökkártyával is lehet vásárolni a klubkártya egyenlegének terhére. Egyenlegfeltöltésre a Yacht bárban, a kikötő irodában és a recepción van lehetőség.

 

A szálloda területén az alábbi szolgáltatások vehetőek igénybe:

Uszoda (wellness, szauna, stb.) használat:

Az uszodába történő belépéskor minden esetben a pultnál be kell jelentkezni. A kártyával igényelhető törölköző ill. öltözőszekrény kulcs. 6 év alatti gyermekeknek klubtag kisérő esetén, nem szükséges kártya.

Strand használat:

A strandon a Beach bárban igényelhető strandtörölköző klub-, vagy  társkártyával, de max. összesen 2db.  Napozóágyakat csak ezekkel a törölközőkkel lehet lefoglalni. A saját törölközőket a lefoglalt napozóágyakról összeszedjük és átadásig a szálloda recepcióján őrizzük.

Játszóház, labirintus használat:

6 év alatti gyerekeket csak klubkártyával rendelkező felnőtt viheti be vagy felügyelheti a játszóházban. A 6 évesnél idősebb gyermeknek saját kártyával (karkötővel)  kell rendelkeznie a játszóház igénybevételénél.

A klubtagoknak lehetőségük van vendégeik számára éves klubkártyát ill. vendég napijegyet vásárolni.  A felnőtt napijegy a társkártya, a gyermek napijegy a kölyökkártya jogosultságával egyezik meg. Napijegy vásárolható a Yacht bárban, Beach bárban, a recepción és az uszodában.

 

Árak 2018-ban:

Április 1 - október 31-ig érvényes vendégkártyák:

Klubkártya 100.000,- Ft

Társkártya  60.000,- Ft

Kölyökkártya (karkötő) 6-18 éves korig  30.000,- Ft

Egész évben érvényes vendégkártyák:

Klubkártya 150.000,- Ft

Társkártya 100.000,- Ft

Kölyökkártya (karkötő) 6-18 éves korig  50.000,- Ft

Társkártya ill. kölyökkártya csak klubkártya mellé vásárolható.

Felnőtt napijegy 3.000,- Ft

Gyermek napijegy (6-18 éves korig)  1.500,- Ft

Napijegy csak klubkártyával vásárolható.

 

Parkolókártya 50.000,-Ft

Óradíjas parkolás 400,- Ft/óra

Az elvesztett kártya (karkötő) pótlása 5.000,- Ft

 

Kedvezmények klubkártyával:

A kikötő és szálloda vendéglátó helyein 20%

Hotel shop 10%

Hajósbolt 10%

Élelmiszerbolt 5%

2018. 01.01. Balatonkenese         KENESE MARINA PORT ZRT

Kapcsolat

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Elsőként értesülhet a Kenese Marina-Port kikötő újdonságairól, a következő versenyekről, a vitorlásiskola tanfolyamairól.